Tilbake til hovedsiden Referater fra avholdte turneringer Oversikt over Pub Opens profiler Pub Opens adelskalender Pub Opens lover & regler Linker til noen baner Litt humor Diverse nyttig informasjon

STATUTTER Her er Pub Opens lover & regler - Sist revidert 11.Mai 2008

KAPITTEL I
§1 - FORMÅLSPARAGRAF
Fremme godt vennskap gjennom rettferdig kappestrid på grønt gress i inn- og utland.

§2 - TIDSPUNKT
Pub Open arrangeres første hele helg i september hvert år. Arrangøren står fritt til å velge bane.

§3 - STYRE OG STELL
Første lørdag i september hvert år avholdes et møte i Pub Open Organisasjonskomite (POOK).
Her skal bl.a. neste års hovedarrangør bestemmes.
KAPITTEL II
§4 - VARIGHET OG SPILLEPLAN FOR P.O.
Pub Open er et arrangement som strekker seg over lørdag og søndag den nevnte helg (se §2).
Spilleplan / opplegg for helgen:
 • Lørdag: Match, Scramble, Møte, Middag/Sosialt samvær
 • Søndag: Pub Open / Pub Masters
  Denne konkurransen spilles som Stableford-konkurranse etter NGF sine regler.
  Handicapkrav: GK
  Ved poenglikhet, vil den ned lavest offisielt Hcp. gå foran.
  Om det fremdeles er likt, vil vinneren bli kåret på puttinggreenen, hvor det blir spillt ett hull av gangen, inntil èn går seirende ut.
§5 - PREMIERING
 • Matchplay: 1/2 l øl til vinneren av hver match
 • Scramble: 1/2 l øl til samtlige på vinnerlaget betalt av resten
 • Pub Open: Leder & kasserer ordner første-, andre- og tredjepremie etter inntekt (se eget punkt)
 • Pub Master: SEIDELEN
§6 - ARRANGEMENT
Arrangementet baseres på frivillig innsats og ansvaret går på rundgang hos de etablerte deltagerne fra år til år. Arrangementet innebærer spill på lørdag og søndag samt nødvendig kost og losji. Oppgavene skal fordeles. Kostnadene holdes på et lavest mulig nivå og en mindre sum (p.t. kr. 50,- pr. pers.) går til felleskasse for premiering.
Uforutsette utgifter kan dekkes av pengekassa.
Et eventuelt overskudd av et Pub Open arrangement, tilfaller pengekassa.

§7 - DELTAGELSE
 • Pub Open er en åpen konkurranse hvor alle med relasjoner til etablerte deltagere kan delta
 • Ansvarlig arrangør har anledning til å sette begrensninger på deltagelse basert på begrensninger på utslagstider, losji, tidspress etc.KAPITTEL III
§8 - PUB MASTERS
Pub Masters er en delkonkurranse av Pub Open som utkjempes mellom kvalifiserte deltagere (se §9).
Den av de kvalifiserte deltagerne som når høyest opp i Pub Open's hovedrunde blir årets Pub Master og premieres med Pub Open's største utmerkelse: SEIDELEN.
Seidelen er en vandreseidel som ikke gis til odel og eie, dvs. den vinnes for ett år av gangen og gis alltid videre til neste års vinner. Den nye Pub Master må selv sørge for å få sitt navn gravert i seidelen innen neste års arrangement.

§9 - KVALIFISERING
Kvalifisering til Pub Masters baseres på at deltageren viser interesse for arrangementet og bidrar til en god sportslig og sosial profil. Som basis må en av følgende forutsetninger innfris:
 1. At deltageren deltar i Pub Open's arrangementer både lørdag og søndag.
 2. At deltageren har kvalifisert seg (ref. punkt 1) i et av de to foregående Pub Open.
 3. At deltagerne har kvalifisert seg (ref. punkt 1) tidligere enn de to foregående arrangementene og deltatt i over halvparten av Pub Open's hovedrunder (på søndagene) de påfølgende årene.
I tillegg gis mulighet av etablerte masterdeltagere å kvalifisere deltagere dersom spesielle årsaker ligger til grunn for at ovennevnte forutsetninger ikke innfris.
KAPITTEL IV
§10 - GENERALFORSAMLING
Arrangør av neste Pub Open arrangement skal, iløpet av våren samme kalenderår, kalle inn til, og avholde generalforsamling på et dertil egnet sted. Det er opp til denne arrangøren å invitere aktuelle deltagere til dette.
Fra de etablerte i POOK, skal det innkreves en årlig kontingent (p.t. Kr. 100,- pr. person). Denne kontingenten skal betales direkte til kasserer, senest 14 dager etter generalforsamlingen.
Om skyldig kontingent for èn person er Kr. 200,- eller mer, bortfaller stemmeretten for denne personen på den påfølgende generalforsamling.
Generalforsamlingen skal være suveren til å vurdere hvem som til enhver tid kan være medlem av den harde kjerne.

§11 - AGENDA
Generalforsamlingens agenda skal ha dette oppsettet:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og referent (normalt årets og neste års arrangør)
 3. Fjorårets Pub Open - arrangøren beretter
 4. Regnskap og innkreving av kontingent
 5. Web-siden - webmaster beretter
 6. Årets Pub Open - arrangøren informerer
 7. Aktuelle saker
 8. Endring av statutter
§12 - REVIDERING AV STATUTTER
Disse statutter kan kun endres på generalforsamlingen.
Endring av statuttene krever 2/3 flertall.